EVS memorials – Historia w fotografiach

The Project ‚Historia w Fotografiach’ has been really interesting, mostly it had for aim the intercultural meeting of two Countries (Poland and Ukraine).
The first day was very funny because we all together played games to know the names of everybody, and to know the hobbies and the common characteristic between us.
I believe that this kind of games are really right and targeted to feel group just framed.
During the week, the group have collaborated in the games, willing doing and creating the own camera to take photos and respected the daily shifts.
The game of Old Center’s discovery was much interesting and useful because so it was possible to know cultural and erotic details.
The last evening the groups organized two perfomance about own traditional culture, the group from Ukrainian danced showing a legend and the group from Poland recited legends about Lublin.
I liked really to participate to this Intercultural meeting and experience.

 

‚Projekt ‚Historia w fotografiach’ był naprawdę interesujący, a jego głównym celem było spotkanie międzykulturowe dwóch krajów (Polska i Ukraina).
Pierwszy dzień był zabawny, ponieważ wszyscy graliśmy w gry pozwalające na zapamiętanie wszystkich imion, poznanie zainteresowań i wspólnych cech. Uważam, że tego rodzaju gry są naprawdę dobre i są ukierunkowane na zjednoczenie ludzi w grupie. W ciągu tygodnia grupa współpracowała w grach, każdy stworzył własny aparat otworkowy. Wszyscy przestrzegali codziennych obowiązków. Gra miejska dotycząca Starego Miasta była interesująca i użyteczna, ponieważ dzięki temu można było poznać kulturowe i erotyczne szczegóły. Ostatni wieczór grupy zorganizowały dwa przedstawienia o własnej tradycji i kulturze, grupa z Ukrainy tańczyła przedstawiając legendę, a grupa z Polski recytowała legendy o Lublinie.
Bardzo podobała mi się możliwość wzięcia udziału w tym międzykulturowym spotkaniu i doświadczeniu.’

~Luciana

top