Akademia Młodego Patrioty

Projekt skierowany jest do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.
Dzięki Akademii Młodego Patrioty dzieci zrozumieją, że mimo młodego wieku również mogą być patriotami. Podczas realizacji projektu położymy duży nacisk na kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej oraz odmienności poglądów, dodatkowo uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę na temat historii Polski oraz społeczeństwa.

W ramach Akademii Młodego Patrioty będą realizowane następujące moduły:
1. Patriota – kto to taki?
2. Patriota nie znaczy rasista.
3. Patriota znaczy obywatel.
4. Patriota – wie co, gdzie, kiedy.
5. Pokazy dotyczące militariów i pierwszej pomocy.

Warsztaty będą przygotowywać i prowadzić specjalnie do tego przeszkoleni wolontariusze.
Po zakończeniu trwania projektu Akademia Młodego Patrioty przybierze inną formę, będą to cotygodniowe spotkania podczas których dzieci będą mogły dalej poszerzać swoją wiedzę oraz brać udział w różnych działaniach z tym związanymi.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

top