Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

Siedziba Fundacji: ul. Probostwo 34, 20-089 Lublin, Polska

 e-mail: biuro@iairs.pl, foundation@iairs.pl

tel. (+48) 570-900-882
fax. 81 464 31 33

NIP 7123270083
KRS 0000410242
REGON 061383284

top