Ларп українською мовою.

Witamy cię!

Jeśli jesteś nauczycielem, osoba pracującą z młodzieżą, lub po prostu chcesz się rozerwać ze znajomymi, to jesteś we właściwym miejscu!

Czym jest Larp?

Larp (live action role playing) – według definicji LubLarpu:
Wydarzenie, podczas którego uczestnicy (gracze) wcielają się w role (postacie), przy zachowaniu założenia tożsamości ciała gracza oraz postaci; posiadające zbiór zasad oraz początek oraz nie posiadające sztywnego scenariusza (w rozumieniu scenariusza teatralnego).

(Po dodatkowe informacje o tym czym larp jest, zapraszam na lublarp.pl )

Ilość osób – 3 + 1 osoba prowadząca
Czas trwania – 1-2h
Setting – historyczny
Typ gry – Larp online
Wiek: 15-99 lat
Inne uwagi: Gra edukacyjna

Opis:

Relacje Polsko-Ukraińskie nigdy nie były proste. Lata propagandy i wzajemnego szczucia odcisnęły swoje piętno. “Każda akcja rodzi reakcję”

Każdy z bohaterów w wojnie Polsko-Ukraińskiej stracił wiele, pomimo tego że rany przeszłości nie zostały zasklepione, za pośrednictwem paktu Piłsudski-Petlura musieli zacząć współpracować, by wspólnymi siłami odeprzeć najazd Rosji bolszewickiej.
Czy w świetle nowych wydarzeń, będą w stanie wybaczyć wyrządzone krzywdy, czy też bolesne wspomnienia przejmą nad nimi kontrolę?

Larp edukacyjny “1920” za swój cel przybiera nakłonienie do refleksji na temat stosunków Polsko-Ukraińskich. W internecie czy też na lekcjach historii często antagonizuje się drugą stronę, nie wspominając o tym żę my, jako naród (Polski czy też Ukraiński), również dopuszczaliśmy się do strasznych czynów. Podczas Larpa uczestnicy zostaną skonfrontowani z jednym z tych momentów.

Po więcej informacji na temat projektu oraz procesu powstawania zapraszamy tu.

Chce zagrać!

Projekt sfinansowany ze środków programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.