Fundacja „Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego”

to lubelska organizacja pozarządowa, od 2012 roku zrzeszająca osoby ściśle związane z działalnością w III sektorze, edukacją pozaformalną oraz działaniami patriotycznymi, kulturalnymi, outdorowymi i ekologicznymi. Od 2015 roku fundacja rozwinęła swoją działalność o usługi marketingowe, wspierające aktywność innych organizacji pozarządowych.

Poprzez swoje działania ma na celu wspieranie osób młodych i dorosłych w rozwoju osobowym i społecznym.

Poprzez wykorzystywanie w pracy metod pedagogiki zabawy i edukacji pozaformalnej kształtuje i umacnia postawy prospołeczne, patriotyczne, aktywizujące do podejmowania inicjatyw zarówno w środowisku lokalnym jak i międzynarodowym.

O Fundacji

top