Obecnie realizujemy projekt w ramach Outdoor Academy: coaching and outdoor education in youth field, który jest szerokim działaniem partnerskim, zakładającym zaangażowanie zespołów z Polski, Włoch, Grecji, Niemiec oraz Rumunii.

Ma na celu w ramach międzynarodowego partnerstwa wypracowywać rozwiązania oparte na fundamencie edukacji outdoorowej i coachingu przyczyniające się do poprawy jakości pracy w sektorze młodzieży, a także bezpośrednio rozwój kompetencji i umiejętności trenerów, edukatorów młodzieżowych.

Celem jest również rozwój kompetencji liderskich, komunikacyjnych młodzieży, budowanie postawy przedsiębiorczej i ducha inicjatywności oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży.

W efekcie działań powstaną rezultaty w postaci innowacyjnego edukacyjnego narzędzia: 6 miesięczny programu edukacyjnego dla młodzieży oparty na pracy procesowej wspierający rozwój przedsiębiorczości, aktywności, kompetencji liderskich i komunikacyjnych oraz przewodnika dla trenerów i edukatorów z zakresu experiential education i coachingu. W projekcie weźmie udział ponad 100 młodych osób, a także około 20 ekspertów, trenerów i pracowników młodzieżowych, a także zespoły organizacji partnerskich.

W ramach upowszechniania rezultatów wypracowane narzędzia zostaną przetestowane oraz wdrożone w organizacjach partnerskich.

Wypracowany program edukacyjny będzie podstawą do prowadzenia regularnych zajęć z młodzieżą w organizacjach partnerskich oraz w rozwijającej się sieci organizacji pracujących metodami edukacji outdoorowej. Przewodnik dla trenerów będzie podstawą lekturą podczas wszystkich planowanych szkoleń , wymian i projektów młodzieżowych w kontekście międzynarodowym i lokalnym.

Efektem współpracy także będą liczne projekty wymian, inicjatyw młodzieżowych, a także kursów szkoleniowych w ramach rozwijającej się sieci, a także poza nią.

Obecnie realizujemy program w ramach kursów pilotażowych w wszystkich krajach partnerów.

Stało się! 24 lutego 2018 odbył się we Wrocławiu pokazowy warsztat “Poczuj Outdoor”. Pomimo ogromnego mrozu w lesie Sołtysowickim dzielnie przebrnęliśmy wraz z uczestnikami przez warsztat pedagogiki przygody. Niski park linowy z soplem z nosa to nasza forma miejskiego K2 🙂 Spotkanie było okazją do zapoznania się z grami w duchu outdoor education oraz narzędziami jakimi posługujemy się w pracy z grupami: wspomniany park linowy, gumizela, gry angażujące grupę do wspólnego i twórczego rozwiązywania problemów.

Zrealizowane projekty:

top