Akademia Młodego Patrioty

„Akademia Młodego Patrioty” to projekt odbywający się w dniach 15 maja 2015r. – 15 grudnia 2015r., w szkołach na terenie powiatu lubelskiego. Wzięła w nim udział grupa 10 wolontariuszy w wieku 16 – 23 lata z Polski.

Podczas projektu uczestnicy przeprowadzili zajęcia dla 135 dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych, z V modułów:
I. Patriota kto to taki,
II. Patriota nie znaczy rasista,
III. Patriota znaczy obywatel,
IV. Patriota wie – co, gdzie, kiedy,
V. Pokazy: militaria i pierwsza pomoc,

„Akademia Młodego Patrioty” to projekt o problemie dyskryminacji i rasizmu szerzonego w Polsce i Europie, miał również za zadanie rozwinąć poczucia patriotyczne.
Projekt miał zwrócić uwagę uczestników na równość niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wieku, czy wyznania, przy jednoczesnym wzmocnieniu solidarności i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, jak i globalnej.

Projekt sfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Europejskich.

top