Art2gether

ERASMUS

„ Art2gether ” to młodzieżowa wymiana o tematyce graffiti odbywająca
się w dniach 13 – 21 lipca 2019r. w Nasutowie. Wzięła w niej udział
grupa 26 osób w wieku 18 – 25 lat z 5 krajów Europy:
Polski, Włoch, Rumunii i Grecji i Bułgarii.

 

Udział w wymianie pozwolił uczestnikom wymienić się doświadczeniami i dzielić pasją. Oprócz rozwoju kreatywności, umiejętności wyrażania swoich pomysłów, uczuć i emocji poprzez sztukę, dzięki organizowanym wieczorkom narodowym pogłębili swoją wiedzę na temat innych kultur i tradycji, a wspólne mieszkanie, przygotowywanie posiłków, tworzenie warsztatów i spędzanie razem czasu wolnego pozwoliły na zawarcie nowych, międzynarodowych przyjaźni i pomogły kształtować postawy otwartości na inne kultury i tolerancję wobec innych.

W ramach ” Art2gether ” odnowiliśmy szatnie dla zawodników przy boisku KS Nasutów i zorganizowaliśmy Festyn Kolorów podczas sparingu lokalnych drużyn piłkarskich – KS Nasutów i Zawisza Garbów. Były gry i zabawy, tworzenie graffiti, malowanie twarzy i kolorowe proszki na zakończenie imprezy!

Po powrocie do domów uczestnicy dzielili się swoimi przemyśleniami i zdobytą widzą organizując warsztaty w swoich organizacjach, podczas kolejnych wymian międzynarodowych, lub po prostu z gronem swoich przyjaciół i rodziny.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

top