Beauty in Diversity

ERASMUS

„ Beauty in Diversity ” to fotograficzna wymiana młodzieżowa odbywająca
się w dniach 14 – 19 października 2018r. w Nasutowie. Wzięła w niej udział
grupa 24 osób w wieku 18 – 25 lat wraz z opiekunami z 4 krajów Europy:
Polski, Rumunii i Grecji i Bułgarii.

 

Uczestnicy wymiany podczas warsztatów nabyli lub rozwinęli swoje umiejętności (w szczególności umiejętności praktyczne) z zakresu fotografii (tryb manualny, fotografia studyjna, fotografia portretowa, długa ekspozycja, obróbka zdjęć w programach graficznych…), tworzenia filmów (filmowanie, kadrowanie, montaż filmów w programach multimedialnych…) oraz tworzenia kampanii społecznych.

W ramach ” Beauty in Diversity ” młodzież stworzyła kampanię społeczną promującą różnorodność. Kampania została opublikowana 16 listopada 2018 roku – w Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

top