Beauty in Diversity

ERASMUS

„ Beauty in Diversity ” to fotograficzna wymiana młodzieżowa odbywająca się
w dniach 14 – 19 października 2018r.
w Nasutowie. Wzięła w niej udział grupa
24 osób w wieku 18 – 25 lat wraz
z opiekunami z 4 krajów Europy:
Polski, Rumunii i Grecji i Bułgarii.

 

Uczestnicy wymiany podczas warsztatów nabyli lub rozwinęli swoje umiejętności (w szczególności umiejętności praktyczne) z zakresu fotografii (tryb manualny, fotografia studyjna, fotografia portretowa, długa ekspozycja, obróbka zdjęć w programach graficznych…), tworzenia filmów (filmowanie, kadrowanie, montaż filmów w programach multimedialnych…) oraz tworzenia kamapanii społecznych.

W ramach ” Beauty in Diversity ” młodzież stworzyła kampanię społeczną promującą różnorodność. Kampania zostanie opublikowana 16 listopada 2018 roku – w międzynarodowy dzień tolerancji.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

top