INTEGR-ACTION

ERASMUS

„INTEGR-ACTION” to międzynarodowa wymiana młodzieżowa
dla uczestników organizacji z Hiszpanii, Turcji, Węgier, Grecji, Polski, Włoch.

3 kwietnia 2019 r. Stenia, Daria, Ola, Kalina, Alex, Patryk i Seba
wyjechali na siedmiodniowe warsztaty do miejscowości Forli (Włochy).

 

Jest to wymiana młodzieży, która miała na celu podniesienie świadomości młodzieży
europejskiej na temat zjawiska migracji i zachęcenie jej do interakcji z migrantami w celu
promowania wzajemnego zrozumienia, jak również wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii.
To pierwszy krok w kierunku większej tolerancji i akceptacji dla naszych różnic.

Ponadto wymiana młodzieżowa zachęciła do rozwijania i wzmacniania wartości takich jak
solidarność, tolerancja i wzajemny szacunek. Poprzez zbliżenie młodych ludzi z różnych
krajów europejskich, z których każdy ma swoje własne wyzwania związane ze zjawiskiem
migracji, projekt również promował jedność europejską i poczucie obywatelstwa
europejskiego.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

top