Lubelsko-Europejski Tydzień Młodzieży

Lubelsko-Europejski Tydzień  Młodzieży

Lubelsko-Europejski Tydzień Młodzieży jest to projekt wpisujący się w Europejski Tydzień Młodzieży, realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt opierałsię na szeregu działań promujących aktywność młodzieży oraz możliwości, które stwarza Unia Europejska dla młodzieży. Celem „LuETM”było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat ich możliwości, aktywności społecznej i obywatelskiej, możliwości europejskich, także aktywizacja młodzieży w zakresie życia społecznego i publicznego. Również promocja programów młodzieżowych, w szczególności zachęcenie do włączenia się w program Erasmus +: młodzież.

Działania, które zorganizowaliśmy zarówno podczas warsztatów w biurze fundacji, jak i podczas eventu na Placu Lecha Kaczyń skiego, miały za zadanie przedstawićjuż istniejącą aktywność młodzieży oraz poprzez nią zachęcać innych do bycia aktywnym w swoim środowisku lokalnym, szczególnie dla osób pochodzących z mniejszych miejscowości, gdzie mają utrudniony dostęp do informacji oraz miejsc skierowanych do młodzieży.

Projekt realizowany był 8-9 maja 2015 roku.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, składające się z trzech modułów:

  • moduł 1. przedsiębiorczość młodzieżowa- moduł 1. przedsiębiorczość młodzieżowa
  • moduł 2. aktywność społeczna i obywatelska
  • moduł 3. obywatelstwo europejskie
Dzień drugi, to dzień eventu podczas którego:

Można było spotkaćsię z przebywającym na Europejskim Wolontariacie w Polsce, wolontariuszem Fundacji Duchowej Kultury Pogranicza. Ponadto dowiedziećsię o możliwościach zaangażowania obywatelskiego i społecznego dzięki prelekcji Legii Akademickiej KUL, Obrona Terytorialna Województwa Lubelskiego. O tym w jaki sposób hobby może staćsię sposobem aktywizacji społeczności lokalnej przekonaliśmy siędzięki Opolskiemu Centrum Kultury oraz klubowi gier planszowych HeX.

Fundacja 5 medium z kolei zachęciło nas do odpowiedzialnego korzystania z sieci, pokazało możliwości z tego płynące i w jaki sposób je wykorzystywać. Mobilna Nauka, Fundacja Art. of Science oraz wolontariusze Fundacji Rozwoju Wolontariatu, pokazywali, że nauka może być fascynującą przygodą, niekoniecznie z podręcznikiem w ręku. Tego dnia nie zabrakło także animacji dla najmłodszych, której podołało Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”.

Wszystkim Uczestnikom Dziękujemy

z Archiwum…

Podczas LuETM pragniemy pokazać aktywność młodzieży, aktwyność społeczną i obywatelską oraz różnorodność działań organizacji pozarządowych i profity płynące w zaangażowanie w nie..

Poprzez warsztaty poznacie tajniki bycia przedsiębiorczym i zaangażowanym, dowiecie się w jaki sposób można spożytkować energię tkwiącą w Was. W jaki sposób z aktywizować społeczność lokalną, gdzie szukać wsparcia w realizowaniu własnych pomysłów. Razem rozwiniemy termin obywatelstwo europejskie i poznamy możliwości jakie z tego płyną. Wszystko w dobrym towarzystwie, miłej atmosferze i z genialnymi prowadzącymi między innymi Igor Lisin oraz Orest Tabaka.

Harmonogram wydarzeń :

8 maja 2015 Piątek

Warsztaty

  • moduł 1. przedsiębiorczość młodzieżowa- moduł 1. przedsiębiorczość młodzieżowa
  • moduł 2. aktywność społeczna i obywatelska
  • moduł 3. obywatelstwo europejskie

Zaczynamy już od 12 a koń czymy 18 (Każdy moduł trwać będzie 1,5 godziny, w przerwach pomiędzy zapraszamy na poczęstunek)

W godzinach 11.00-16.00, na skwerze im. Dzieci z Pahiatua ( tereny zielone, obok Centrum Kultury na Peowiaków), zapraszamy na Piknik.

9 maja 2015 Sobota

11.00 start

11.30 „Polska oczami EVS” czyli przebywanie na Europejskim Wolontariacie w Polsce, rozmowa z wolontariuszem Fundacji Duchowej Kultury Pogranicza

13:00 „Patriotyzm, a aktywność obywatelska” spotkanie z przedstawicielami Legii Akademickiej KUL, Obrona Terytorialna Województwa Lubelskiego

14.15 „Z hobby do aktywności społecznej i obywatelskiej” spotkanie z członkami klubu gier planszowych HeX

15.00 „Nauka, Edukacja, Wolontariat” czyli rozmowa czy wolontariat może być edukować i bawić?

Ponadto zaanimuje nas Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, o bezpieczeń stwie w sieci opowie Fundacja 5Medium, w świat gier planszowych wprowadzi z kolei Opolskie Centrun Kultury.

Wszystkich dużych i małych gorąco zapraszamy.

top