Outdoor Academy – coaching & outdoor education in youth field

Projekt partnerski, angażujący zespoły ekspertów z Polski, Włoch, Grecji, Niemiec oraz Rumunii.
Projekt trwa od 1 lutego 2017 do 30 sierpnia 2018 roku. Ma na celu w ramach międzynarodowego partnerstwa wypracowywać rozwiązania oparte na fundamencie edukacji outdoorowej i coachingu.

Działania przyczynią się do poprawy jakości pracy w sektorze młodzieży, a także bezpośrednio rozwój kompetencji i umiejętności trenerów, edukatorów młodzieżowych.

Celem jest również rozwój kompetencji liderskich, komunikacyjnych młodzieży, budowanie postawy przedsiębiorczej i ducha inicjatywności oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży.

W efekcie działań powstaną rezultaty w postaci innowacyjnych edukacyjnych narzędzi:
– 6 miesięczny programu edukacyjnego dla młodzieży opartego na pracy procesowej wspierający rozwój przedsiębiorczości, aktywności, kompetencji liderskich i komunikacyjnych.
– przewodnik dla trenerów i edukatorów z zakresu outdoor education.

W projekcie weźmie udział ponad 100 młodych osób, a także około 20 ekspertów, trenerów i pracowników młodzieżowych oraz zespoły organizacji partnerskich.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus +

ERASMUS

 

top