Outdoor academy training course

pnwm dopisek pion cmyk

Głównym celem szkolenia było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu metod outdorowych (edukacja przez doświadczenie), które zostanąwykorzystane w dalszej pracy zarówno w środowisku lokalnym, jak i podczas wymian międzynarodowych.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników
 • zwiększenie kompetencji uczestników projektu w zakresie pracy z grupą (budowanie, motywowanie, zapewnienie trwałości zespołu)
 • zwiększenie kompetencji liderskich i komunikacyjnych
 • zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystywania aktywnych metod pracy z grupą, w szczególności wymagających wysiłku fizycznego, odbywających się na świeżym powietrzu
 • rozwój osobisty uczestników

Realizacja projektu przyczyniła się do budowy trwałego partnerstwa i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami z Niemiec i Polski. Zdobyta wiedza pozwoliła na wspólne przygotowanie atrakcyjnych dla młodzieży i dostosowanych do jej potrzeb wymian tematycznych. Wzrost kompetencji pracowników młodzieżowych przełożyłsię na wzrost potencjału organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności są pomocne w rozwijaniu kreatywności, inicjatywności i pomysłowości wśród młodzieży, do której skierowane są działania organizacji.

Projekt był realizowany w dniach 19-25 maja 2016 w Białce Tatrzań skiej.

Szkolenie składało się z następujących bloków tematycznych:

1) Metody outdoorowe:

 • Wprowadzenie do edukacji outdoorowej w pracy z młodzieżą.
 • Zasady bezpieczeń stwa.
 • Podstawowe przygotowanie i narzędzia dla prowadzenia zajęć outdoor.
 • Podstawy pracy z grupą, budowanie zespołu metodami outdoor.
 • Praca z młodzieżą (wykluczoną i niepełnosprawną) metodami outdoor – budowanie motywacji oraz wiary w siebie, praktyka otwartej komunikacji w grupie.
 • Zaufanie oraz odkrywanie własnego potencjału.
 • Outdoor dla różnych grup – możliwości adaptacyjne.
 • Testowanie swoich możliwości, poszerzanie strefy komfortu.
 • Edukacja emocjonalna.

2) Debriefing:

 • Techniki i zasady przeprowadzenia debriefingu.
 • Ćwiczenia na role grupowe oraz liderstwo.
 • Rady, wskazówki i jak unikać błędów.

3) Coaching:

 • Coaching, jako narzędzie wspierające rozwój indywidualny.
 • Metody w coachingu.
 • Budowanie potencjału coacha, cechy coacha – możliwości rozwoju.
 • Coaching indywidualny i grupowy – aktywizacja młodzieży w życiu lokalnym i społecznym, podstawy wsparcia procesowego.

Poszczególne części szkolenia były prowadzone przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi, m.in. prezentacje, symulacje, praca w grupach, ć wiczenia grupowe i indywidualne, mini warsztaty, burze mózgów, mini wykłady, case study, dyskusje, itp., odpowiednio dobranych, tak by uczynić naukęatrakcyjną i efektywną.

top