Passion and love, the show must go on

 

ERASMUS„Passion and love, the show must go on” to wymiana młodzieżowa
odbywająca się w dniach 19-27 kwietnia 2017r. w Lublinie.
Wzięła w niej udział grupa 23 osób w wieku 17-22 lata
wraz z opiekunami z 5 krajów Europy:
Polski, Portugalii, Grecji, Bułgarii i Włoch.

 

Uczestnicy projektu podczas zajęć nabyli lub rozwinęli swoje umiejętności z zakresu kuglarstwa (żonglowanie, poi, tależyki do kręcenia,tworzenie piłek do żonglerki) oraz teatru (teatr improwizowany, ćwiczenia kreatywności).

Efektem wymiany jest przedstawienie które zostało przedstawione w jednej z lubelskich szkół uwieczniony na zdjęciach. Oprócz tego powstały również t-shirty projektowe.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus +.

top