Patriota nie znaczy rasista

Młodzież w działaniu„Patriota nie znaczy rasista” to projekt odbywający się w dniach 1 sierpnia 2013r. – 30 listopada 2013r. w Czerniejowie, Opolu Lubelskim, Prawiednikach, Pilszczynie i Miłocinie. Wzięła w nim udział grupa 20 wolontariuszy w wieku 17 – 30 lat z Polski.

Podczas projektu uczestnicy przeprowadzili zajęcia dla około 250 – 300 dzieci, trwające 85 godzin edukacyjnych z V modułów:
I. Patriota jest w nas, czyli historia, tradycja, fakty.
II. Dyskryminacja.
III. Warsztaty Młodego Europejczyka.
IV. Patriotyzm, obronność i militaria.
V. Ewaluacja

„Patriota nie znaczy rasista” poruszał problemy dyskryminacji, rasizmu szerzonego w Polsce i Europie, a także miał za zadanie rozwinąć poczucia patriotyczne.
Efektem projektu było zwrócenie uwagi młodych uczestników na równość niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wieku, czy wyznania, przy jednoczesnym wzmocnieniu solidarności i poczucia przynależności do społeczności lokalnej, jak i globalnej.

Projekt sfinansowany ze środków programu Młodzież w działaniu.

top