Pełnosprawni niepełnosprawni

„Able, disable” czyli „Pełnosprawni niepełnosprawni” to wymiana międzynarodowa, odbywająca się w lipcu 2015 roku.

Inicjatorami projektu były osoby młode z Lublina, twórcami i realizatorami tego zadania byli, także ich rówieśnicy z Bułgarii i Rumunii, w sumie 19 osób. Osoby biorące udział w wymianie to przede wszystkim studenci pełni zapału i chęci do pracy oraz poznania otaczającego ich świata. Podczas projektu wzmacniali wzajemną więź między kulturową oraz starali się przełamywać bariery stereotypowe, nie tylko dotyczące pochodzenia, ale także poprzez wymianę doświadczeń z poszczególnych krajów na temat osób niepełnosprawnych.

Przez osiem dni uczestnicy poznawali świat osób niepełnosprawnych, bariery oraz szanse przed jakimi stają Ci ludzie na codzień. Głównym celem projektu było poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partnerskimi oraz pozyskanie nowych kompetencji, wiedzy a także praktycznych informacji przez uczestników wymiany. Bardzo ważnym aspektem projektów młodzieżowych jest promowanie aktywności obywatelskiej, dlatego też nie odbyło się bez aktywizacji młodzieży. Poprzez wymianę jak i towarzyszący jej event, uświadamiano społeczność lokalną, iż oni sami mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

W ramach działań przygotowany został film oraz publikacja z wymiany. Punktem kulminacyjnym był festyn, który miał za zadanie zintegrować osoby z niepełnosprawnością z osobami bez. Wszyscy goście mogli posłuchać i obejrzeć twórczość osób z niepełnosprawnością, rozdane zostały stworzone przez nas publikację. Efektem była również wystawa przygotowana przez uczestników przedstawiająca przebieg wymiany. W ten sposób uczestnicy chcieli zachęcić inne osoby do zdobywania cennego doświadczenia poprzez aktywny udział w życiu społecznym.

top