Train Your Dragon II

ERASMUS

„Train Your Dragon II” to druga część szkolenia dla osób
pracujących z młodzieżą dlaprzedstawicieli organizacji
Rumunii, Polski, Włoch, Portugali i Hiszpanii.

18 listopada 2018 r. Ada, Justyna i Paweł wyjechali na

sześciodniowe warsztaty do miejscowości Beja (Portugalia).

 

Głównym celem projektu była poprawa jakości działań podejmowanych przez osoby pracujące z młodzieżą
poprzez stosowanie nieformalnej metody uczenia się – metafory terapeutycznej.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

top