Youth leaders – outdoor academy

pnwm dopisek pion cmyk

Odbył się: 1 – 8 kwietnia 2016, Białka Tatrzańśka
Wzięło udział 21 osób z Niemiec, Polski i Ukrainy

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji liderskich i komunikacyjnych młodzieży poprzez wykorzystanie aktywnych metod uczestnictwa – zajęcia w terenie i na świeżym powietrzu. Rozwój tych kompetencji przekłada się na aktywność społeczną, zaangażowanie oraz przedsiębiorczość. Celem projektu było więc również zachęcenie młodzieży do tworzenia własnych inicjatyw.

Istotnym celem było również zainteresowanie młodzieży aktywnością wymagającą wysiłku fizycznego, wykonywaną na świeżym powietrzu – z dala od komputerów i telefonów, za to w zgodzie z naturą, co przełoży się na zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania zdrowym trybem życia.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom przeżyć niezwykłą przygodę w realnym świecie, która sprzyjać będzie rozwojowi osobistemu i odkrywaniu samego siebie. Projekt służył rozwijaniu takich cech jak kreatywność, inicjatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie. Równocześnie stawiane przed uczestnikami zadania prowadziły do przełamywania własnych barier i ograniczeń oraz budowania pewności siebie.

Podczas projektu uczestnicy stworzyli grę terenową na podstawie własnych pomysłów i z wykorzystaniem poznanych metod pracy.

Projekt posłużył równieżwymianie doświadczeń oraz poznaniu innych kultur i narodowości. Realizacja projektu sprzyjała propagowaniu tolerancji i szacunku wobec siebie nawzajem, niezależnie od kraju pochodzenia.

top