Z naturą po zdrowie!

LOGO PZU

W roku szkolnym 2017/ 18 uczniowie klas IV – VII trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Jastków biorą udział w projekcie „ Z naturą po zdrowie! ”.

W projekcie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Płouszowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie.

Projekt „ Z naturą po zdrowie! ” to cykl zajęć zakresu promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, rozwijania umiejętności społecznych, bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, oraz profilaktyki uzależnień.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Gościnnie pojawiają się na nich wolontariusze fundacji IAiRS oraz przedstawiciele europejskiego wolontariatu EVS.

W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z aktywnymi i twórczymi sposobami spędzania czasu wolnego, postawami przyjaznymi dla środowiska, zdrowymi nawykami żywieniowymi. Rozwijają swoje umiejętności psychospołeczne, uczą się skuteczniej porozumiewać oraz budować zdrowe relacje międzyludzkie. Dowiadują się w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Uczą się właściwych zachowań na drodze, postępowania podczas wypadków oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobywają wiedzę na temat zagrożeń w sieci i metod radzenia sobie
z nimi. Zostają uświadomieni czym jest agresja i przemoc i jakie są ich następstwa. Ćwiczą, w jaki sposób rozładowywać napięcia. Kształtują zachowania asertywne. Wzmacniają postawy zrozumienia i tolerancji. Dowiadują się o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z używania środków psychoaktywnych.

Projekt realizowany jest dzięki udziałowi w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU – „Z fundacją PZU po lekcjach”.

top