Akademia Młodego Patrioty

Projekt skierowany jest do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Dzięki Akademii Młodego Patrioty dzieci zrozumieją, że mimo młodego wieku również mogą być patriotami. Podczas realizacji projektu położymy duży nacisk na kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej oraz odmienności poglądów, dodatkowo uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę na temat historii Polski oraz społeczeństwa. W ramach Akademii […]

top