Strefa Młodzieży fundamentalna aktywność naszej fundacji, to tutaj od 2012 roku wspieramy i aktywizujemy młodzież do większego zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym. Nasze działania skupione są przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studentów, a także osób pracujących z młodzieżą, szkół oraz innych organizacji pozarządowych.

Strefa MłodzieżyW ramach naszej działalności:

  • wspieramy pomysły młodych
  • inspirujemy do aktywności społecznej
  • pomagamy tworzyć własne inicjatywy
  • realizujemy wymiany międzynarodowe
  • poprzez działania promujemy ideę wolontariatu
  • uczymy odpowiedzialności za własne czyny
  • realizujemy szkolenia i warsztaty dla młodzieży
top