Wehikuł Czasu

Tematyka projektu: Lekcja historii w LARP

Termin realizacji: 01.10.2019r. – 22.11.2019r.

Rekrutacja: Rekrutacja ma charakter otwarty – chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać przez cały okres trwania projektu.

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Wehikuł Czasu, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra, w związku z czym udział w nich jest DARMOWY.

Kontakt:
Koordynator projektu:
Marta Kaciuba
tel: 725 191 124
email: kaciuba.marta@interia.pl

 

Skrócony opis projektu


Problematyka:

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Jak jednak wzbudzić szacunek dzisiejszej młodzieży do historii mogąc przedstawić zaledwie poszczególne elementy tworzącej ją układanki?

Każda epoka posiada swoje unikatowe cechy, lecz pokazanie jej w sposób całościowy jest niezwykle trudne. Poprzez realizację projektu Wehikuł Czasu chcielibyśmy pokazać, że jest to możliwe dzięki wykorzystaniu LARP.

LARP – narzędzie edukacyjne:

LARP (ang. live action role-playing) – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru.

Dzięki LARP, daną epokę/wydarzenie/miejsce można przedstawić w sposób całościowy, ukazując: realia (scenariusz i zarys fabularny); styl (wystrój pomieszczenia, rekwizyty, ubiór postaci); mentalność ludzi (zarysy postaci,
ich celów, obaw oraz pragnień).

Uczestnicy LARP mogą przenieść się w czasie, wejść w buty postaci historycznych oraz uczestniczyć w ważnych dla Polski wydarzeniach.

 

Opis wybranych w projekcie kontekstów historycznych:

Jako główne tło historyczne LARP wybraliśmy wydarzenia z historii Lublina
i Lubelszczyzny, które są równocześnie ważne w kontekście historii Polski:

1. Unia Lubelska – zawarta w 1569 roku w Lublinie unia realna pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego oraz Wielkim Księstwem Litewskim dała początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która to była państwem nie tylko ogromnym terytorialnie, ale również wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie.

2. Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, w szczególności wydarzenia
z przełomu X/XI 1918 roku, aż do jej rozwiązania 11 listopada 1918. Co daje również na przykład możliwość pokazania ówczesnego życia codziennego.

Czas trwania zajęć (przeprowadzenie jednego scenariusza wybranego wydarzenia) zajmuje 2 godziny dydaktyczne.

 

Poczuj magię faktów połączonych z dobrą zabawą i przeżyj niesamowitą przygodę wcielając się w rolę wybranej postaci historycznej.

Historia jeszcze nigdy nie była tak bliska.

 

ZAPRASZAMY !

top