Z naturą po zdrowie!

LOGO PZUW roku szkolnym 2017/ 18 uczniowie kl. IV – VII trzech szkół podstawowych na terenie gminy Jastków wezmą udział w projekcie „ Z naturą po zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień”.
Projekt realizowany jest przez naszą fundację, dzięki udziale w konkursie dotacyjnym Fundacji PZU – „Z Fundacją PZU po lekcjach”.  Celem konkursu było wsparcie ciekawych i rozwijających się inicjatyw edukacyjnych, wyrównujących szanse społeczne. 1
Projekt  „Z naturą po zdrowie…” to cykl zajęć z zakresu: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, promowania zdrowego stylu życia. Uczniowie zapoznają się m. in. z aktywnymi i twórczymi sposobami spędzania czasu wolnego, postawami przyjaznymi dla środowiska, zdrowymi nawykami żywieniowymi, bezpiecznymi zachowaniami na drodze, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, negatywnymi skutkami uzależnień, sposobami radzenia sobie
z zachowaniami agresywnymi. Rozwiną swoje umiejętności psychospołeczne, nauczą się skuteczniej porozumiewać oraz budować zdrowe relacje międzyludzkie.

top