Able disable

Wymiana młodzieżowa odbywający się w dniach 06.07.2015 – 13.07.2015r. w Lublinie. Wzięła w niej udział grupa osób w wieku 17 – 30 lat z 3 krajów Europy: Polski, Rumunii i Bułgarii.

W ramach projektu wolontariusze z krajów partnerskich zrealizowali swoje pomysły mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych. W tym celu przeprowadzili następujące działania:

  • wydanie publikacji,
  • stworzenie video dotyczącego niepełnosprawności,
  • festyn dla społeczności lokalnej.

Uczestnicy przeprowadzili warsztaty z komunikacji i pedagogiki zabawy na zasadzie wymiany doświadczeń. Ponadto, aby móc lepiej zapoznać się pracą z osobami niepełnosprawnymi zorganizowali dwa wyjazdy do ośrodków zajmujących się takimi osobami. Dzięki temu mogli poznać w praktyce jak wygląda taka praca.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus +.