Crisis Youth Work

W dniach 22.08.2022-28.08.2022 w Lublinie, psycholodzy, pedagodzy, animatorzy i  pracownicy młodzieżowi z 8 krajów Polski, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Węgier i Bułgarii spotkali się na seminarium „Crisis Youth Work”. Zamysł tego spotkania powstał we wczesnych miesiącach 2020 roku, w chwili gdy zdawało nam się że Covid ustępuje, w chwil gdy podczas kilku miesięcznej kwarantanny zauważyliśmy luki w systemie ciągłej pracy z młodzieżą.  Systemie, który nie był przygotowany na prace on line, na obostrzenia oraz ograniczenia spotkań.  Siedmiodniowe seminarium miało na celu wypracować model pracy w takich sytuacjach, stworzyliśmy publikację z dobrymi praktykami i przykładami zajęć. Ponadto poruszyliśmy tematy włączenia osób z mniejszymi szansami, pracy  z młodzieżą będącą uchodźcami wojennymi. W trakcie seminarium zorganizowaliśmy spotkanie naszego międzynarodowego 41 osobowego zespołu z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz władz miasta.  Był to owocny czas pełen wyzwań, pełen nawiązywania nowych kontaktów, oraz pełen nowych pomysłów na dalszą współpracę.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ