Green Future

Green Future to ekologiczna wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 22 sierpnia 2016r. – 28 sierpnia 2016r., w Skole. Wzięła w niej udział grupa 24 osób w wieku 13 – 19 lat z 3 krajów: Polski, Ukrainy i Czech.

Młodzież podjęła współpracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego w trzech obszarach:

  • ponownego wykorzystania odpadów,
  • promowania zachowań proekologicznych w społeczności lokalnej,
  • podjęcie próby rozwiązania problemu ekologicznego uznanego za najbardziej zagrażający środowisku i zdrowiu mieszkańców danej okolicy.

Uczestnicy przeprowadzili warsztaty dla dzieci dotyczące kreatywnych sposobów ponownego wykorzystania przedmiotów uznanych przez innych za odpady. Następnie zorganizowali kampanię społeczną adresowaną do społeczności lokalnej mającą na celu przekonanie ich do zmniejszenia ilości produkowanych śmieci. Zorganizowali też wystawę prac powstałych podczas warsztatów, aby zwrócić uwagę społeczności lokalnej i władz na problem odpadów.
Efektem wymiany był festyn, który miał miejsce w Skole, podczas którego młodzież dyskutowała z mieszkańcami miasta na temat zachowań ekologicznych. Uczestnicy i dzieci biorące udział w warsztatach dotyczących przetwarzania odpadów stworzyli mnóstwo prac: torby na prezenty z opakowań po płatkach śniadaniowych, pudełka na drugie śniadanie z opakowań po sokach, piórniki z opakowań po szamponach, doniczki z plastikowych butelek i torby z T-shirtów. Podobnie rzeczy wykonane ze sznurka zrobionego z plastikowych butelek podczas warsztatów dla uczestników projektu: miotła, koszyk, szczotka. Wystawa tych prac odbyła się w domu kultury „Beskyd” w miejscowości Skole.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus +.