Mentoring Life: Small waves in the big ocean of change

Celem projektu „Mentoring Life: Small waves in the big ocean of change” jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w trwałe zmiany, które dotyczą zarówno samodzielności i podejmowania decyzji w życiu, jak i rozwiązywania problemów na poziomie społeczności, w której żyją. Ten główny cel zostanie osiągnięty poprzez 3 cele szczegółowe:

O1. Zaangażowanie 1000 młodych ludzi w trwałe zmiany na poziomie osobistym i społecznym.
O2. Podniesienie jakości działań mentorskich i doradczych dla młodzieży.
O3. Zwiększenie zdolności 5 organizacji europejskich w oferowaniu działań o wysokim poziomie jakości, skierowanych do osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi.

Strona projektu: Fanpage