Personal Development – connecting with nature

Projekt Personal Development – connecting with nature jest projektem szkoleniowym, zrzeszającym organizacje i instytucję zainteresowane profesjonalizacją swojej pracy z młodzieżą oraz urozmaicenie jej o metody edukacji outdoorowej. Szkolenie odbyło się w dniach 05-10.03.2015 r. w Rabce-Zdrój. Krajami partnerskimi były: Portugalia, Grecja, Rumunia, Polska, Turcja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy.

Uczestnictwo w danym szkoleniu dało możliwość osobom pracującym z młodzieżą zostać wyposażonymi w konkretną i praktyczną wiedzę z zastosowania metod edukacji outdoorowej i coachingu. Ponadto wzmocniło kompetencje liderskie, umiejętności komunikacyjne oraz długoterminowej pracy z grupą młodzieży, poprzez odpowiednie i trwałe budowanie i motywowanie zespołu, a także umiejętności wspierania poszczególnych etapów grupowych.

Celem szkolenia było zwiększenie umiejętnego wykorzystania aktywnych metod (edukacji poprzez doświadczenie) w pracy z grupą, szczególnie aktywności wymagających wysiłku fizycznego, odbywających się na świeżym powietrzu. Edukacja poprzez doświadczenie (outdoorowa) opiera się na rozwoju kreatywności, pomysłowości i inicjatywności, wykorzystuje ekologiczne oraz innowacyjne metody pracy z grupą. Ponadto ważnym elementem był rozwój wewnętrzny osobisty uczestników, wzmocnienie pewności siebie oraz przestrzeń na refleksje osobistą.
W ramach szkolenia powstał mini poradnik z wykorzystania metod outdoorowych oraz coachingu.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.