R.A.D.YOuth – Rise the Youth in the rural contex

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa, która odbyła się w dniach 26.09.2017-04.10.2017 w miejscowości Gratteri na Sycylii. W październiku Ola, Kalina, Wiktoria, Ada i Michał udali się na Sycylię z projektem R.A.D.YOUTH. 

Uczestnikami projektu były osoby z organizacji partnerskich z Włoch, Polski, Serbii, Hiszpanii, Węgier, Rumunii i Gruzjo. Celem wymiany było wspieranie sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz wzmocnienia pozycji młodych ludzi na obszarach wiejskich. W całej Europie młodzi ludzie opuszczają obszary wiejskie w celu znalezienia pracy lub lepszych możliwości. Uczestnicy wymieniali między sobą doświadczenia, informacje oraz praktyki ze swoich krajów, regionów.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.