Draw4Future

ERASMUS

„ Draw4Future ” to sketchnotingowe, międzynarodowe
szkolenie dla pracowników młodzieżowych.

1 maja 2019r. przedstawiciele organizacji z Rumunii – Gamma Institute,
Portugali – Check In, Włoch – CEIPES, Grecji – ESN Greece i Hiszpanii
– Aspaym przyjechali do Lublina na tygodniowe szkolenie, aby pogłębić swoją
wiedzę i zdobyć nowe narzędzia przydatne w codziennej pracy trenera, edukatora,
facylitatora, pracownika młodzieżowego.

W ramach szkolenia każda z organizacji przygotowała rysunkową video-prezentację na temat swoich działań, a wspólnymi siłami –
sketchbook z podstawowymi szablonami i sketchinspiracjami dla każdego pracownika młodzieżowego.

 

 

 

top