INTEGR-ACTION

W dniach 03.04.2019-10.04.2019 Kalina, Stenia, Alex, Ola, Daria, Patryk i Seba odwiedzili miejscowość Forli we Włoszech, aby wziąć udział w wymianie młodzieżowej.

INTEGR-ACTION to wymiana młodzieży z organizacji partnerskich z Hiszpanii, Węgier, Włoch, Grecji, Polski i Turcji. Projekt miał na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat zjawiska migracji i zachęcenie jej do interakcji z migrantami w celu promowania wzajemnego zrozumienia, jak również wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii. To pierwszy krok w kierunku większej tolerancji i akceptacji dla naszych różnic.

Ponadto wymiana młodzieżowa zachęciła do rozwijania i wzmacniania wartości takich jak solidarność, tolerancja i wzajemny szacunek. Poprzez zbliżenie młodych ludzi z różnych krajów europejskich, z których każdy ma swoje własne wyzwania związane ze zjawiskiem
migracji, projekt również promował jedność europejską i poczucie obywatelstwa europejskiego.

Projekt sfinansowany z programu Erasmus+.