Draw 4 Future

Szkolenie międzynarodowe dla pracowników młodzieżowych o tematyce sketchnotingu. 20 osób z Polski, Rumunii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Grecji spotkało się w dniach 01.05-09.05.2019 w Lublinie.

Draw 4 Future dał możliwość osobom pracującym z młodzieżą na korzystanie z facylitacji graficznej w realizowaniu ich działań.
Projekt miał na celu przygotowanie pracowników młodzieżowych do profesjonalnej pracy z młodzieżą wzbogaconej o wizualizacje działań, założeń, idei czy wiedzy którą będą przekazywać. Założeniem było przybliżenie narzędzi sketchnootingu oraz visualthinking w pracy młodzieżowej, a także wypracowanie uniwersalnych standardów i jakości pracy młodzieżowej.

W ramach Draw 4 Future uczestnicy wzięli udział w praktycznych warsztatach rysunkowych i tworzenia sketch movies. Powstały rysunkowe filmiki promujące działania każdej z organizacji oraz publikacja o wdrażaniu do swojej pracy podstawowych elementów myślenia wizualnego.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ