Train your Dragon II

W dniach 18-24 listopada 2018 Stenia, Ada i Paweł wzięli udział w projekcie w miejscowości Beja (Portugalia).

Projekt Train your Dragon: Thinking, playing, action metaphors for change in Youth to projekt obejmujący 2 mobilności pracowników młodzieżowych. Seminaria międzynarodowe odbyły się w Rumunii i Portugalii przy współpracy 5 partnerów z krajów europejskich: Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

Głównym celem projektu była poprawa jakości działań podejmowanych przez pracowników młodzieżowych w ich pracy z młodzieżą pochodzącymi z różnych środowisk. Metafora terapeutyczna to nieformalna metoda uczenia się, która wzmacnia główny przekaz i ułatwia zmianę na głębokim poziomie.

Cele:
– Rozwijanie umiejętności 36 pracowników młodzieżowych w zakresie stosowania metafory terapeutycznej w działaniach związanych z rozwojem osobistym młodych ludzi z różnych środowisk kulturowych i społeczno-ekonomicznych w ramach dwóch międzynarodowych seminariów (mobilność młodych pracowników) w Rumunii i Portugalii;
– Poprawa jakości pracy osób pracujących z młodzieżą poprzez opracowanie przewodnika dla młodzieży z różnych środowisk oraz zbioru metafor terapeutycznych.

Projekt sfinansowany z programu Erasmus+.