On the move

W dniach 12-20.09.2018 r. Stenia i Patryk wzięli udział w szkoleniu dla pracowników młodzieżowych w miejscowości Serra Guarnieri na Sycylii.

On the move. Experiential Education for Social Inclusive to szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą, wychowawców młodzieży, organizacji i instytucji zainteresowanych profesjonalizacją pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem i specjalizacją w edukacji outdoorowej. W projekcie udział wzięło 22 uczestników z 10 organizacji partnerskich z Włoch, Białorusi, Litwy, Armenii, Rumunii, Grecji, Gruzji, Ukrainy, Polski.

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie integracji młodzieży wykluczonej społecznie poprzez Outdoor Education.

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwijali i pogłębiali swoją wiedzę, aby wspierać młodzież wykluczoną w rozwoju kompetencji przywódczych i komunikacyjnych oraz pracy zespołowej, poszerzaniu swojej strefy komfortu oraz nauce proaktywnej i zdrowej postawy w środowisku oraz odnowieniu kontaktu z naturą. 

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.