Beauty in Diversity

Fotograficzna wymiana młodzieżowa, która odbyła się w Nasutowie w dniach 01-06.09.2018. W wymianie uczestniczyło 20 pasjonatów fotografii w wieku 18-25 lat oraz liderzy z 4 krajów Europy: Polski, Rumunii, Grecji i Bułgarii.

Główne tematy wymiany to piękno i naturalność ludzi różnych narodowości, uchwycone za pomocą aparatów fotograficznych.

Podczas wymiany uczestnicy wzięli udział w warsztatach o tematyce fotografii portretowej i kampanii społecznych. Ponadto wszystkie warsztaty odbyły się na zasadzie wymiany doświadczeń uczestników.

Beauty in Diversity to rozwój kreatywności i twórczego myślenia, kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności
kulturowej, wyznaniowej czy poglądowej i poznanie kultury i zwyczajów panujących w innych krajach.

W ramach wymiany młodzież stworzyła kampanię społeczną promującą różnorodność. Na filmik składają się wypowiedzi przypadkowo spotkanych osób na ulicach Lublina. Kampania promuje piękno, w tym piękno każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie. Kampania została opublikowana w Internecie w Międzynarodowy Dzień Różnorodności.

 
Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.