Food Fusion

Wymiana młodzieżowa „Food Fusion” była realizowana w dniach 13 -19 sierpnia 2018. 20 uczestników w wieku 18-30 lat, z 5 krajów: Hiszpanii, Polski, Rumunii, Francji i Estonii spotkało się w Białce Tatrzańskiej.

Wymiana międzynarodowa pozwoliła młodzieży na poznanie kultury i zwyczajów panujących w innych krajach europejskich oraz na jeszcze głębsze poznanie polskich tradycji. Znaczącą częścią warsztatów było wspólne przygotowywanie posiłków.
Uczestnictwo w wymianie wpłynęło na kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, wyznaniowej czy poglądowej. Celem projektu było również propagowanie i promowanie idei wymian młodzieżowych oraz współpracy międzynarodowej. Przyczynił się do tego zorganizowany przez uczestników event, podczas którego wspólne tańce i poczęstunek zaciekawiły i zaangażowały społeczność lokalną.
Ponadto dla młodzieży istotnym celem jest zawieranie nowych, międzynarodowych znajomości. Zajęcia integracyjne, udział w warsztatach i wspólne gotowanie umożliwiło im nawiązanie przyjaźni z różnych krajów na całe życie.
W ramach „Food Fusion” powstał mini-poradnik dla koordynatorów przyszłych projektów międzynarodowych. Zawiera informacje o preferencjach żywieniowych uczestników z różnych obszarów Europy.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.