Niezmotoryzowani w zmotoryzowanym świecie

Niezmotoryzowani w zmotoryzowanym świecie

Projekt Niezmotoryzowani w zmotoryzowanym świecie był to projekt odbywający się od sierpnia do listopada 2012r., na terenie województwa lubelskiego. Tematem przewodnim działań było bezpieczeń stwo dzieci i młodzieży, uczestniczącej w ruchu drogowym. Wiedza z tego zakresu była przekazywana przez grupę wolontariuszy kierowców, pasjonatów rowerowych, osób dla których ważne są dzieci i ich edukacja. Zamierzonym celem projektu było promowanie uprawiania bezpiecznej aktywności ruchowej, promowanie wolontariatu w środowisku uczelni lubelskich, przekazywanie idei wolontariatu najmłodszym, rozwój osobowy dzieci i młodzieży a przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa i poczucia odpowiedzialności za własne czyny i zdrowie. Poprzez wykorzystanie aktywnych form zajęć osiągnęliśmy także inne cele takie jak: szerzenie innowacyjnych form edukowania młodzieży, szerzenie praktycznej wiedzy z zakresu pedagogiki zabawy w odniesieniu do przepisów kodeksu drogowego.

Planowanym efektem projektu było zaciekawienie około 300 uczniów tj. dzieci i młodzieży, aspektami bezpieczeństwa podczas zabaw, powrotów ze szkół, oraz w życiu codziennym. W wszystkich pięciu placówkach w których realizowaliśmy działania, zostaliśmy przyjęci z wielkim zaciekawieniem zarówno w klasach bezpośrednio biorących udział w zajęciach jak i u dzieci nie mogących uczestniczyć w projekcie. Dużym zainteresowaniem projekt cieszył się, także u nauczycieli i dyrekcji szkół, dzięki promocji projektu już pod czas pierwszego dnia zgłaszania się szkół wpłynęło 20 maili od szkół wyrażających chęć uczestnictwa. Głównym kryterium wyboru był czas zgłoszenia, czas w którym wolontariusze mogli zrealizować projekt, usytuowanie szkoły tj. przejazdy kolejowe, bliskość głównych tras oraz inne miejsca niebezpieczne.

Ostatecznie poprowadziliśmy zajęcia z takich miejscowości i ich okolic jak:

  • Czerniejów, miejscowość położona przy drodze wojewódzkiej nr 835 (DW835), aktualnie najdłuższej drodze wojewódzkiej w Polsce, droga ta jest miejscem tranzytu z Lublina do Biłgoraja, Przemyśla, Przeworska i Sanoka. Jest to jednym z głównych szlaków drogowych województwa lubelskiego i podkarpackiego, tym samym jeden z bardziej ruchliwych i potencjalnie niebezpiecznych szlaków do szkoły dla dzieci.
  • Zemborzyce Tereszyńskie, tak jak wyżej wieś położona na południowy – zachód od Lublina, przy ważnym szlaku tranzytowym, drodze krajowej nr 19, droga ta jest korytarzem europejskim łączącym Słowację z krajami nadbałtyckimi
  • Niemce, miejscowość położona na północ od Lublina, przy wspomnianej wcześniej trasie nr 19.
  • Horodło, wieś na wschodzie, położona przy tzw. Nad bużance, drodze wojewódzkiej nr 816, łączącej przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku i Zosinie, z powodu swojej lokalizacji tj.biegnie z północy na południe wzdłuż granicy polsko–białoruskiej i polsko–ukraińskiej, jest drogą często uczęszczaną przez TIRy.
  • Miłocin, wieś położona przy drodze wojewódzkiej 830, bezpośrednio w okolicy szkoły znajduje się przejazd kolejowy oraz torowisko, droga 830 jest często uczęszczanym szlakiem gdyż łączy Lublin z miejscowościami takimi jak Nałęczów czy Kazimierz Dolny, będącymi popularnymi atrakcjami turystycznymi.

Przed realizacją zajęć w szkołach, odbywały się szeroko zakrojone działania promocyjne jak i przygotowania do jak najlepszego zrealizowania zajęć. W tym celu osoby prowadzące zajęcia uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym aktywnych form przekazywania wiedzy, pracy z grupa ̨, pedagogiki zabawy. Głównymi metodami zastosowanymi w projekcie były warsztaty, zajęcia multimedialne, zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy motywujące.

Warsztaty, zajęcia realizowane podczas projektu, były przeprowadzane równolegle, w różnych klasach danej szkoły, po zakończeniu, grupy wymieniały się by sprawnie przystąpić do uczestnictwa w kolejnym module zajęć. Wszystkie moduły trwały od 1 do 2 godzin lekcyjnych. Prowadzone były przez dwie bądź więcej osób, tematyka poruszana podczas zajęć obejmowała: symulacje zdarzeń na drodze, ukazujące w sposób praktyczny zastosowanie przepisów, prezentacje dotyczące widoczności osób w nocy z odblaskami, bez odblasków, z zamontowanym oświetleniem.

Ponadto wraz z dziećmi wykonywaliśmy projekty własnych odblasków jak i oklejanie rowerów, tymi odblaskami.

Podczas projektu poruszany był aspekt wpływu panujących warunków pogodowych, ukształtowania terenu, dostosowania prędkości na bezpieczne przemieszczanie się po drodze, przeprowadzane były zajęcia z zachowywania się w sytuacjach stresowych, unikania takich sytuacji. Warsztaty z podstaw pierwszej pomocy, wzywania odpowiednich służb, nasi pasjonaci pokazywali jak zły stan techniczny pojazdów (rowerów, środków lokomocji, rolek, hulajnog) wpływa na spadek bezpieczeństwa.

Wszystkie zajęcia prowadzone były poprzez zabawy, aktywne formy takie jak kolorowanki, rysunki, przedstawienia, drama, wycinanki, symulacje, prezentacje, warsztaty.

PUBLIKACJA PDF z PROJEKTU

top