Power in Nature

Wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 20 września 2012r. – 30 września 2012r., w Krasnobrodzie. Wzięła w niej udział grupa 18 osób w wieku 18 – 25 lat z 2 krajów Europy: Polski i Słowacji.

Projekt poruszał tematy ekologii oraz edukacji poprzez sport i zajęcia na powietrzu. Uczestnicy Power in Nature zdobyli wiedzę z zakresu najważniejszych wyzwań ekologicznych współczesnego świata oraz zachowań i umiejętności proekologicznych.
Dodatkowo trakcie wymiany uczestnicy zorganizowali spotkanie z młodzieżą lokalną, na którym odbywały się rozgrywki sportowe, wspólne sadzenie drzew oraz wystawa fotograficzna ze zdjęć powstałych podczas projektu.

Ponadto powstała też stworzona przez uczestników reklama społeczna – spot filmowy zachęcający młodych Europejczyków do proekologicznych zachowań oraz integracyjna gra ekologiczna.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus +.