Make it visual

Medialna wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 18 – 25 sierpnia 2012., w Lublinie. Wzięła w niej udział grupa 20 osób w wieku 18 – 30 lat z Polski i Ukrainy.

Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się więcej o różnicach międzykulturowych, złamać stereotypy oraz wymienić swoje doświadczenie w mediach. Ponadto udział w wymianie dał młodzieży możliwość rozwinięcia umiejętności z zakresu tematów, którymi są zainteresowani: reportaż zdjęciowy, wideo, animacja.

Efektem wymiany jest stworzenie przez uczestników blogu informacyjno – medialnego w internecie. Oprócz tego powstał też filmik o kulturze i historii grupy ludzi z Lublina. Końcowym wynikiem wymiany była wystawa zdjęć i ich opisów w Młodzieżowym Centrum Kultury W Lublinie, a potem na Ukrainie w Ratuszu Miasta Luck.

Projekt sfinansowany ze środków programu Młodzież w działaniu.