Akademia Młodego Patrioty

Projekt odbywający się w dniach 15 maja 2015r. – 15 grudnia 2015r. w szkołach, na terenie powiatu lubelskiego. Wzięła w nim udział grupa 10 wolontariuszy w wieku 16 – 23 lata z Polski.

Podczas projektu uczestnicy przeprowadzili zajęcia dla 135 uczniów klas IV-VI z V modułów:

  1. Patriota kto to taki,
  2. Patriota nie znaczy rasista,
  3. Patriota znaczy obywatel,
  4. Patriota wie – co, gdzie, kiedy,
  5. Pokazy: militaria i pierwsza pomoc.

Akademia Młodego Patrioty to projekt o problemie dyskryminacji i rasizmu szerzonego w Polsce i Europie. Miał także rozwinąć poczucia patriotyczne. Ponadto AMP uczył równości niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wieku, czy wyznania. Co więcej, miał jednocześnie wzmocnić poczucia solidarności i przynależności do społeczności lokalnej, jak i globalnej.

Projekt sfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Europejskich.