By Drama to Dream

W dniach 24.05-31.05.2022 odbyło się inspirujące szkolenie „By drama to dream” poświęcone osobom pracującym z młodzieżą i dziećmi.

Uczestnicy z Polski, Węgier, Rumunii, Portugalii, Włoch zdobyli i poszerzyli swoją wiedzę na temat dramy, którą będą mogli wykorzystać jako narzędzie nauczania w swojej codziennej pracy. Przetestowali w praktyce elementy dramy – improwizację, karty ról, teatr obrazu, elementy teatru forum. Jest to edukacja pozaformalna, dzięki której rozwinęli swoje umiejętności takie jak komunikacja w języku angielskim, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, autoprezentacja, komunikacja, samoświadomość i pewność siebie, kompetencje w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z pracą w grupie. Po zakończeniu szkolenia mogą pomóc w rozwinięciu tych kompetencji także u swoich podopiecznych. W tym celu uczestnicy stworzyli w międzynarodowych grupach uniwersalne scenariusze zajęć angażujące elementy dramy. Oparli je na wiedzy zdobytej podczas szkolenia oraz swoim doświadczeniu. Zajęcia prowadzą m.in. do ułatwienia nauki nowego języka, nowej dyscypliny sportowej, rozpoznawania swoich emocji, integracji, kreatywnego myślenia.

Pobierz scenariusze!

Scenariusze zajęć są udostępnione w języku angielskim do powszechnego użytku dla osób pracujących z młodzieżą i dziećmi na całym świecie!