Check yourself

Check yourself to wymiana młodzieżowa, która miała miejsce w Lublinie w dniach 21-27.08.2023. W projekcie brała udział grupa 24 osób z Ukrainy i Polski. W trakcie warsztatów uczestnikom zostało przybliżone pojęcie bullet journal. Narzędzie to pomogło młodzieży w rozwinięciu swoich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, planowania czasu, wyznaczania celów, oraz zdrowych nawyków. Naszym pierwszym zadaniem było obudzenie w naszej grupie kreatywnej duszy, dlatego zaczęli od stworzenia pierwszej i unikalnej strony w swoich notesach. Ważne dla nas było, aby każdy z nich znalazł swój unikalny styl w prowadzeniu bujo stąd pojawiły się warsztaty z kaligrafii oraz sketchnotingu. Podczas działania młodzież dowiedziała się co składa się na ich tożsamość oraz jak należy budować markę osobistą. Uczestnicy mieli również szansę na bliższe poznanie naszego miasta poprzez grę miejską o legendach Lublina. Młodzież miała również za zadanie wspólnie stworzyć międzynarodowy wieczór kultury polskiej i ukraińskiej. W trakcie eventu przedstawiono narodowe pieśni i tańce oraz poczęstowano wszystkich typowymi dla każdego państwa przysmakami. W ramach wymiany stworzono tutoriale, w których młodzież zaprezentowała przykładowe strony bujo.

Zobacz nasze prace!