Patriota nie znaczy rasista

Historia. Tradycje. Dyskryminacja. Patriotyzm. Militaria.

 

Patriota nie znaczy rasista
to projekt odbywający się w dniach 1 sierpnia 2013r. – 30 listopada 2013r. w Czerniejowie, Opolu Lubelskim, Prawiednikach, Pilszczynie i Miłocinie. Wzięła w nim udział grupa 20 wolontariuszy w wieku 17 – 30 lat z Polski.

Podczas projektu uczestnicy przeprowadzili zajęcia dla około 250 – 300 dzieci, trwające 85 godzin edukacyjnych, z 5 modułów:

  1. Patriota jest w nas, czyli historia, tradycja, fakty.
  2. Dyskryminacja.
  3. Warsztaty Młodego Europejczyka.
  4. Patriotyzm, obronność i militaria.
  5. Ewaluacja.

Patriota nie znaczy rasista poruszał problemy dyskryminacji, rasizmu szerzonego w Polsce i Europie. Miał także za zadanie rozwinąć poczucia patriotyczne.
Efektem projektu było zwrócenie uwagi młodych uczestników na równość niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wieku, czy wyznania. Ponadto miał jednocześnie wzmocnić poczucia solidarności i przynależności do społeczności lokalnej, jak i globalnej.

Projekt sfinansowany ze środków programu Młodzież w działaniu.