MASA

MASA – Międzypokoleniowa Akademia Społecznej Aktywności to projekt w którym młodzież z naszej fundacji oraz seniorzy z Fundacji Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń” wspólnie pracują na rzecz poprawy komunikacji międzynarodowej. Uczestnicy mają już za sobą pierwsze spotkania, nagrali filmiki na temat komunikacji i wzajemnego postrzegania się seniorów oraz młodzieży, oraz wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Odbyły się również debaty. Wszystko po to, aby wspólnie wypracować własne inicjatywy dla społeczności lokalnej. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuł