Introduction to Outdoor Education – theory and practice

W ramach szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą 20 uczestników z 5 krajów: Polski, Rumunii, Estonii, Portugalii i Włoch spotkało się w dniach 5-10 sierpnia 2019 w Nasutowie.

Uczestnicy projektu to pracownicy młodzieżowi, liderzy młodzieżowi, osoby pracujące z młodzieżą w ramach edukacji nieformalnej, w tym pedagodzy, psycholodzy i pracownicy socjalni. Szkolenie związane było z ideą Outdoor Education. Jej działanie skupia się na osobistym rozwoju, podejmowaniu wyzwań oraz polepszaniu komunikacji i zaufania podczas pracy w grupie. Efekty osiągane podczas pracy tą metodą są skuteczniejsze niż przy użyciu formalnych sposobów nauki. Wynika to z tego, że Edukacja Outdoorow’a skupia się bardziej na procesie nauki, a nie na jej rezultatach.

Pracownicy młodzieżowi zdobyli wiedzę i poznali metody, które mogą wykorzystać w swojej pracy. W ten sposób mogą podnieść jej jakość. Metodologia Outdoor Education opiera się na sposobie nauki przez doświadczenie, która jest atrakcyjną formą nauki pozaformalnej dla młodzieży. Z jej wykorzystaniem pracownicy młodzieżowi z łatwością zainteresują młodzież i przekażą jej właściwe treści. Podczas szkolenia uczestnicy poznali gry i ćwiczenia, dzięki którym przekazywanie pojęć związanych z Outdoorem będzie proste. Same ćwiczenia rozwiną u młodzieży kompetencje liderskie, efektywne komunikowanie się oraz umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą pracownikom młodzieżowym łatwiej angażować młodzież w różne działania.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus+.