Wehikuł czasu

Projekt o LARPach oraz historii realizowany w dniach 16.07.2019r – 30.11.2019r.

W ramach szkolenia trenerzy przekazali uczestnikom wiedzę na temat specyfiki larpów, ich tworzenia i prowadzenia. W sposób szczegółowy omówiono kontekst historyczny dwóch wydarzeń, które poruszał projekt (tj. Unia lubelska oraz działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918r.). Przeprowadzono również zajęcia teatralne pozwalające uczestnikom na pełniejsze wejście w rolę odgrywanych w larpach postaci historycznych. Podczas szkolenia uczestnicy opracowali karty postaci bohaterów historycznych omawianych wydarzeń, pozwalające na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem larp wśród dzieci i młodzieży. Każda z kart przedstawia: imię i nazwisko bohatera, jego charakterystykę, opis, cele oraz relacje z innymi bohaterami. Na potrzeby larp poza postaciami historycznymi stworzono kilka postaci fikcyjnych, dzięki którym zaangażowanych może być więcej uczniów, a sam larp jest atrakcyjniejszy. 

Zrekrutowano 20 osób pracujących z młodzieżą (głównie wolontariusze), które uczestniczyły w 5-dniowym szkoleniu i opracowały scenariusze (karty postaci) larp dla historycznych wydarzeń. Stworzyli 2 historyczne larpy:

  • Larp dotyczący Unii lubelskiej jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat (oraz starszych).
  • Larp dotyczący POW odpowiada młodzieży w wieku 16-19 lat (i więcej).

Przeprowadzono 8 historycznych larpów dla dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego, w których w sumie uczestniczyło 150 osób. Dzięki uczestnictwu w historycznych larpach zwiększyły się również kompetencje miękkie i umiejętności aktorskie uczestników. W sposób angażujący zostali oni zachęceni do nauki i badania historii oraz kształtowania postaw patriotycznych. Opracowane karty postaci zostały przekształcone w publikację, będącą innowacyjnym i niekonwencjonalnym narzędziem edukacyjnym. Powstała publikacja została wydana w formie papierowej oraz elektronicznej.

ZAGRAJ W LARP

Sfinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”