Lubelsko-Europejki Tydzień Młodzieży

Projekt realizowany w dniach 8 – 9 maja 2015r. w Lublinie w biurze fundacji oraz na placu Lecha Kaczyńskiego. Wzięła w nim udział grupa 155 osób w różnym wieku.

Projekt opierał się na szeregu działań promujących aktywność młodzieży oraz możliwości, które stwarza Unia Europejska dla młodzieży. Celem LuETM było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat ich możliwości, aktywności społecznej i obywatelskiej, możliwości europejskich, także aktywizacja młodzieży w zakresie życia społecznego i publicznego. Ponadto promocja programów młodzieżowych, w szczególności zachęcenie do włączenia się w program Erasmus +: młodzież.
Zorganizowane działania miały za zadanie przedstawić już istniejącą aktywność młodzieży oraz zachęcać innych do bycia aktywnym w swoim środowisku lokalnym. W tym szczególnie dla osób pochodzących z mniejszych miejscowości, gdzie mają utrudniony dostęp do informacji oraz miejsc skierowanych do młodzieży.

Projekt sfinansowany ze środków programu Erasmus +.