Podziel się radością!

Podziel się radością to lokalny projekt realizowany dzięki wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności. Grupa młodych osób wyszła z inicjatywą, aby samodzielnie stworzyć wydarzenie dla dzieci. W ramach projektu odbędzie się festyn i warsztaty dla rówieśników. Jednak zanim to nastąpi, uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które przygotują ich do realizacji zamierzonych działań:

 • Teambuilding i komunikacja w zespole – Dzięki użyciu metod Outdoor Education bazujących na nauce przez
  doświadczenie uczestnicy wezmą udział w procesie budowania silnej grupy. Nauczą się otwarcie wyrażać swoje
  potrzeby, zauważać i odpowiadać na potrzeby innych, radzić sobie z wewnętrznymi konfliktami, czy też podejmować
  decyzje. Outdoor Education wspiera rozwój przywództwa oraz umiejętności motywacji.
 • Kompetencje miękkie – Warsztat ma na celu wzmocnienie kompetencji miękkich i społecznych uczestników. Podczas
  zajęć zostaną przeprowadzone ćwiczenia komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole nad zadaniami, uczestnicy
  poznają metody skutecznego wyznaczania sobie celów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Design thinking – Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z procesem Design Thinking (projektowym myśleniem),
  podczas niego grupa pozna pięć etapów procesu Design Thinking wraz z technikami i narzędziami wspierającymi ten
  proces. Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować nad wybranym wspólnie problemem, szukać rozwiązań i tworzyć
  prototypy.
 • Promocja w internecie, grafika – Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można promować wydarzenia. W jaki sposób
  stworzyć szybko najprostsze grafiki. Jakie zabiegi wykorzystać by zainteresować odbiorcę. Co powinna zawierać ulotka
  promująca.
 • Animacja dzieci – Warsztat ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia animacyjnych zajęć z dziećmi i
  młodzieżą, kluczową rolę będą w nim odgrywać gry i zabawy uczące komunikacji, współpracy oraz twórczego myślenia.
  Uczestnicy poznają zabawy z wykorzystaniem chusty, nauczą się modelowania balów, żonglowania piłeczkami i
  chusteczkami animacyjnymi.
 • Eksperymenty chemiczne – Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać chemię w pracy z dziećmi i
  młodzieżą. Pokaże to że nauka może być ciekawa i do wykonywania doświadczeń mogą użyć składników które posiadają
  w domu.