RE-CONSTRUCT: Life & Mind Together

Projekt „RE-CONSTRUCT: Life & Mind together” to strategiczny projekt partnerski, w ramach którego 5 organizacji z 5 krajów europejskich (Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska), zajmujących się edukacją dorosłych, opracowuje program wsparcia psychologicznego na okres kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz ułatwienia odbudowy dorosłego życia na poziomie osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

  • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie i rekonstrukcji osobistej, zawodowej, rodzinnej i społecznej, po pandemii Covid-19, u dorosłych, przez co najmniej 6 miesięcy . Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie programu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w postaci aplikacji mobilnej.
  • Poprawa zdolności specjalistów edukacji dorosłych oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego do świadczenia usystematyzowanego i monitorowanego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Program rozpowszechniany za pośrednictwem platformy internetowej z materiałami w 6 językach (angielskim, rzymskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim).
  • Zwiększenie zdolności 5 organizacji pozarządowych zajmujących się pozaformalną edukacją dorosłych z 5 krajów europejskich do udzielania natychmiastowego wsparcia psychologicznego oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie po sytuacji kryzysowej. Cel ten ma również na celu zwiększenie możliwości szkolenia wolontariuszy, nie tylko nieformalnie, ale także poprzez wsparcie psycho-zawodowe, aby mogli poradzić sobie z sytuacją i pomóc potrzebującym.

 

Strona projektu: Re-Construct

ZOBACZ TOOLKIT

Zaangażowane organizacje:

  • Rumunia – Institutul de Cercetare şi Studiul Conştiinţei Cuantice
  • Hiszpania – ASPAYM Castilla y León
  • Włochy – CEIPES Italy
  • Portugalia – Associação Check-In

Projekt sfinansowany ze środków Programu Erasmus+.