SPAM Spotkanie Aktywnej Młodzieży

SPAM-Spotkanie Aktywnej Młodzieży to wymiana młodzieżowa z uczestnikami w wieku 14-22 lata z Polski i Ukrainy w dniach 6-13.08.2021. Wymiana służyła zwiększeniu aktywności, przedsiębiorczości i inicjatywności młodzieży poprzez stworzenie przestrzeni, w której mogli wykorzystać swoje pasje i tworzyć działania według własnego pomysłu. Podczas wymiany uczestnicy wzięli udział oraz tworzyli warsztaty o tematyce fotograficznej, filmowej i dziennikarskiej, co pozwoliło im na rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz zdobycie wiedzy w obszarach, którymi są zainteresowani. Mieli okazję wymienić się doświadczeniami i poglądami z innymi osobami. Uczestnictwo pozwoliło uwolnić potencjał, kreatywność oraz przełamać barierę językową i nieśmiałość. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Wymiana pozwoliła na poznanie innych kultur oraz zwiększenie świadomości dotyczącej własnej kultury i wpłynęła na kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności wyznaniowej czy poglądowej. Powstał filmik dotyczący relacji polsko-ukraińskich i wzajemnego postrzegania się sąsiadów, w którego tworzeniu pomogli mieszkańcy Lublina. 

Projekt został sfinansowany ze środków programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN.