Able disable

Wymiana młodzieżowa odbywający się w dniach 06.07.2015 – 13.07.2015r. w Lublinie. Wzięła w niej udział grupa osób w wieku 17…

View Details

Green Jobs

Ochrona środowiska. Bezrobocie.   Green Jobs to wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 22 listopada 2013r. – 1 grudnia 2013r.,…

View Details

Power in Nature

Wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 20 września 2012r. – 30 września 2012r., w Krasnobrodzie. Wzięła w niej udział grupa…

View Details

Make it visual

Medialna wymiana młodzieżowa odbywająca się w dniach 18 – 25 sierpnia 2012., w Lublinie. Wzięła w niej udział grupa 20…

View Details